Ovälkomna gäster

Jag lever ett lugnt och fridfullt liv, så normalt som det bara kan bli. Stress från jobb och småbarnsliv och ett tråcklande med vardagen för att hinna med hobbyn och sånt, men i det stora hela skönt och fridfullt. Jag har fina relationer till familj och vänner, och det känns tryggt att barnen har så många trygga vuxna i sin närhet. 

När man är skild kan det ju gå på många olika sätt, men jag och större barnets far har en bättre relation än någonsin och har daglig kontakt, samt står enade i beslut som rör vårt gemensamma barn. Och det är skönt. Det gör ju livet enklare för alla parter på många sätt och vis och härligt för barnet ifråga. 

Men som i alla sagor så finns det ju den där elaka häxan som vill förstöra och inte står ut med att alla andra är lyckliga och mår bra. Smolken i bägaren. Ormen i paradiset. De där typerna som inte kan leva utan dramatik utan måste försöka börja röra omkring i grytan och dra ner andra i sin egen misär. 

De typerna knackade på min dörr idag. De som inte ännu förstår, efter flera polisanmälningar och tillsägelser att de måste låta oss vara ifred. Det är jobbigt att inte få vara ifred i sitt eget hem, det är där man ska kunna känna sig trygg. 

Det är iallafall första gången i år som jag behövt kontakta polisen, så någonting positivt hittas det väl med allt. 

T

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>